Kees en Ineke hebben beiden dezelfde functie maar toch zit Ineke nu ziek thuis met stress klachten terwijl Kees meer klanten heeft dan Ineke. Hoe kan dat dan?

Voor veel managers is bovenstaande herkenbaar. De ene medeweker zit ziek thuis terwijl de ander nergens last van heeft of zelfs meer werk heeft. Het is verleidelijk om medewerkers onderling te vergelijken en daar (onbewust) een waardeoordeel aan te koppelen. Helaas heeft dit weinig nut en misschien negatieve gevolgen voor het herstel van je medewerker. Het is mijn ervaring dat de medeweker die ziek thuis zit, zichzelf al sterk vergelijkt en veroordeelt t.o.v. medewerkers die niet ziek zijn. Schuldgevoel en gebrek aan zelfvertrouwen zijn twee symptomen die hier een rol in spelen.

Een cocktail aan oorzaken

Maar hoe kan het dat toch dat twee mensen met dezelfde functie en werklast totaal verschillend reageren op stress? Helaas is deze vraag niet makkelijk te beantwoorden. Er zijn een heleboel factoren die invloed hebben op het wel of niet ontstaan van chronische stress zoals;

Persoonlijke factoren                                                        

 • Opvoeding
 • Sexe (vrouwen zijn gevoeliger voor chronische stress dan mannen)
 • Cultuur
 • Persoonlijkheid (neuroticisme, consciëntieusheid, hulpvaardigheid)
 • Perfectionisme
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Eerdere ervaringen/trauma’s
 • Sociaal netwerk
 • Sociaal economische omstandigheden
 • Mantelzorg
 • Verbouwing

Factoren binnen de werkcontext

 • Weinig support vanuit manager en/of collega’s
 • (Langdurige) conflicten op werk of privé
 • Weinig teamspirit, negatieve werksfeer, pesten op het werk
 • Weinig job-control
 • Onderbezetting
 • Slechte match tussen persoon en werk (de persoon wordt overvraagd)
 • Angst voor het verliezen van een baan

Laat een reactie achter